Languages

Koordinatörler

AKTS/ECTS Bölüm Koodinatörü: Yrd.Doç.Dr.Bircan ULAŞ KADIOĞLU

Erasmus-Mevlana-Farabi Bölüm Koordinatörü: Öğr.Gör. N. Eda AKSIN BELHAN 

Web Koordinatörü: Semra TÜRKOĞLU