Diller

Genel Bilgi

Program Profili

Bölümde eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri 2 Doçent, 2 Yardımcı Doçent, 1 Öğretim Görevlisi ve 5 Araştırma Görevlisi tarafından sağlanmaktadır.

Yıllık kontenjanımız 70 öğrencidir.

Öğretim Dili Türkçe'dir.

Program, beslenme ve diyetetik alanı ile ilgili zorunlu dersler ile seçimli dersler içermektedir.

4. sınıfta beslenme ve diyetetik alanlarında uygulama yapılmaktadır.

Beslenme ve Diyetetik Bölümü Stajları:

• Toplum sağlığı ve beslenme stajı

• Toplu beslenme yönetimi stajı

• Hastane stajı

• Saha stajı

Program Yeterlilikleri (Çıktıları)

1- Beslenme ve Diyetetik alanı ile ilgili kavramları ve kavramlar arası ilişkileri açıklar.

2- Besin öğelerinin birbirleriyle olan ilişkilerini ve bu besin ögelerinin kimyasal, biyokimyasal, mikrobiyolojik, ve metabolik mekanizmalar içerisindeki etkileşim ve değişimlerini açıklar.

3- Beslenme ve Diyetetik Alanında besin kaynaklarını ve besinlerin özelliklerini, ekonomik kullanımlarını birbirleri ile ilişkisini ve hazırlama-pişirme-saklama yöntemlerini açıklar.

4- Toplumun veya bireylerin beslenme durumunu, toplu beslenme yapılan yerlerin özelliklerine uygun toplu beslenme sistemlerinin her bir aşamasını planlar, sağlıklı beslenme konusunda toplumu veya bireyleri bilgilendirir.

5- Yaş, cinsiyet, sosyo-kültürel, ekonomik, hastalık ve sağlık durumlarını göz önünde bulundurarak bireye özgü beslenme ve diyet programları düzenler, uygular, eğitimini verir, izler.

6- Doğuştan ve sonradan oluşabilen beslenmeye bağlı hastalıkları ve özel durumlarda tıbbî ve cerrahî tedavilere uygun, doğal ve tedavi edici besinlerin bileşimlerine göre diyet programı plânlar , uygular ve bu hastalıklara yönelik çözüm önerileri sunar.

7- Beslenme ve Diyetetik ile ilgili gelişmeleri takip etmek için bilimsel yöntemleri, teknikleri, bilgi kaynaklarını etkin kullanarak öğrenmeyi yönlendirir ve yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu bir tutum geliştirir.

8- Beslenme ve Diyetetik alanındaki kanıtlanmış bilgiye ulaşır, değerlendirir, yorumlar ve bilgiyi paylaşır.

9- Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasayı, yönetmeliği, mevzuatı ve mesleki etik kurallarını uygular.

10- Mezuniyet süresince/sonrasında kurum içi, ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılara katılır.

11- Mesleki İngilizceyi iyi bilir ve alanındaki kaynakları takip eder.

12- Alan araştırmalarında takım çalışması yapabilir.

İstihdam Olanakları

Mezunlar, tüm sağlık birimleri (hastane, ana-çocuk sağlık merkezleri, diyaliz merkezleri, poliklinikler vb), çeşitli kamu ve özel kuruluşlar, yiyecek içecek işletmeleri, oteller, huzurevleri, yaşlı bakım evleri, kreşler ve gıda sanayinde çalışabilmekte ve/veya üniversitelerin beslenme ve diyetetik bölümlerinde akademisyen olarak istihdam edilebilmektedir.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Beslenme ve Diyetetik Bölümünden mezun olan öğrencilerimiz lisans üstü eğitimlerini

• Beslenme Bilimleri,

• Diyetetik,

• Toplu Beslenme Sistemleri veya

• Toplum Beslenmesi Anabilim Dallarında sürdürebilirler.

Beslenme ve Diyetetik, Halk Sağlığı ve Spor Bilimleri yüksek lisans ve/veya doktora programlarına başvurabilir.