Diller

Genel Bilgi

Tarihçe

Diyetisyen; Beslenme ve diyetetik alanında eğitim almış, bireylerin ve toplumların beslenme alışkanlıklarını değerlendirerek onlara uygun diyet tedavisini planlayan, uygulayan ve bu konularda eğitim yapan kişidir. Beslenme ve Diyetetik bilim dalı, sağlık bilimleri ile birlikte sosyal bilimler, temel bilimler ve teknolojik bilimlerin bilim dalları ve disiplinin etkileşiminin sonucunda ortaya çıkan bir bilim dalıdır.

Bu bölüme giren öğrenciler 4 yıllık eğitim sürecinden sonra başarılı olmaları halinde "Diyetisyen" ünvanı alarak mezun olacaklardır.

Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesinde 2009 tarihinde kurulmuş olup 2014-2015 yılında 41 öğrenci ile ilk öğrencilerini almıştır. 2016-2017 öğretim yılında öğrenci kontenjenlar artırılmış ve 2017-2018 öğretim yılında 70 kontenjanla eğitim-öğretime devam etmektedir. Bölümümüzde 2 doçent, 2 yardımcı doçent, 1 öğretim görevlisi ve 5 araştırma görevlisi (ÖYP) görev yapmaktadır. Bölümümz bünyesinde Beslenme İlkeleri Dersi Laboratuvarı, bir Genetik Laboratuvarı ve bir de Besin Analizleri Laboratuvarı olmak üzere üç laboratuvar bulunmaktadır. 

Misyon

Yaşam boyu toplumun yeterli ve dengeli beslenme ile sağlığının korunması, iyileştirilmesi, geliştirilmesi ve yaşam kalitesinin artırılması amacıyla, uluslararası standartlar çerçevesinde belirlenen niteliklere uygun, evrensel düşünce ve değerlere sahip, ülke ve dünya kültürüne saygılı diyetisyen yetiştirmek; bilim ve teknolojiye dayalı, uluslararası standartlarda eğitim-öğretim, araştırma ve danışmanlık hizmetleri sunmak.

Vizyon

Beslenme ve Diyetetik alanında yetiştirdiği donanımlı mezunları, yaptığı bilimsel çalışmaları ve danışmanlık hizmetleri ile;

  • Ulusal ve uluslararası düzeyde tanınan, tercih edilen, örnek ve lider bir eğitim kurumu olmak,
  • Toplumun sağlıklı gelişimine katkı verecek, araştırma ve yayın yapmak,
  • Ulusal ve uluslararası düzeyde referans beslenme laboratuvarı oluşturmak.

Programın Amacı

Beslenme ve diyetetik bilim dalı, insan sağlığının geliştirilmesi ve kaliteli bir yaşam sürdürülebilmesi için gerekli olan beslenme düzeninin oluşturulması, var olan beslenme durumunun saptanması, beslenme düzeyinin geliştirilmesi için çözüm yollarının araştırılarak belirlenen önerilerin uygulanması, ülkenin besin, beslenme plan ve politikalarının saptanması ve yönlendirilmesi, değişik yaş gruplarının besin gereksinimlerinin belirlenmesi, hastalıklara özgü diyetlerin düzenlenmesi ve uygulanması, toplu beslenme hizmeti veren kuruluşlarda yemek servisinin yönetimi ve organizasyonu gibi çeşitli alanlarda bilimsel çalışmaları yürütecek, sağlığın korunması ve geliştirilmesi ile hastalıkların tedavisi açısından toplumda yeterli ve dengeli beslenme bilincinin yerleşmesini sağlayacak insan gücünü çeşitli yetenek ve beceri geliştirerek yetiştirmeyi amaçlar.

Çalışma Alanları (Mezun istihdam olanakları)

Diyetisyen, uluslararası meslek sınıflamasında Tıp, Diş Hekimliği, Hemşirelik ve benzeri diğer mesleklerle birlikte sağlık sınıfı içinde yer almaktadır.

- Yataklı ve Yataksız Tedavi Kurumları - Aile Sağlığı Merkezleri - Okullar - Renal Bakım Üniteleri - Kreşler - Diyabet Üniteleri - Zayıflama Merkezleri - Oteller - Metabolik Üniteler - Huzurevleri - Enteral-Parenteral Beslenme Destek Grupları - İşçi Beslenmesi - Yemek Fabrikaları - Onkoloji Üniteleri - Sporcu Beslenmesi - Kamu Kuruluşları -Transplantasyon Üniteleri - Yaşlılıkta Beslenme - Hava Ulaşım Hizmetleri - Rehabilitasyon Üniteleri - Okul Beslenme Eğitimi Programları - Deniz Ulaşım Hizmetleri - Kardiyoloji Üniteleri - Besin Pazarlama Hizmetleri - Demiryolu Ulaşım Hizmetleri - Besin Kontrol Laboratuvarları - Restoranlar - Uluslararası Kuruluşlar